RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(RODO) • Administratorem Pana/i danych osobowych jest WOW BROW sp. z o.o. ul. Lelewela 3, 87-100 Toruń, NIP: 9562363391(dalej: Administrator).
   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (na podstawie udzielonej zgody) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność danych na potrzeby realizacji zleconej usługi). W przypadku ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora.
   2. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, z wyjątkiem publikacji wizerunku na portalach społecznościowych.
   3. Dane są przetwarzane w celu wykonania usługi i realizacji umowy, a także w celu dochodzenia roszczeń lub obrony praw Administratora. W razie wyrażenia zgody dotyczącej wizerunku dane są przetwarzane w celu promocji usług Administratora, przedstawiania kwalifikacji pracowników, przedstawiania zakresu świadczonych usług, publikacji w siedzibie, na stronie www, na profilu w ramach serwisu internetowego Facebook, Instagram, blogu Administratora, newsletterze, ofertach kierowanych do klientów, folderach oraz innych materiałach reklamowych lub promocyjnych Administratora.
   4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, nie krócej niż 6 lat od wykonania zabiegu. Dane dotyczące wizerunku będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż ……………………
   5. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych- do jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  1. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu. Konsekwencją niepodania danych może być częściowa lub całkowita niemożność realizacji usługi.

Dane mogą być powierzane w niezbędnym zakresie takim podmiotom jak m. in. kancelaria prawna, podmioty zewnętrzne realizujące usługi informatyczne oraz organom państwowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.